Понеделник, 06 Февруари 2023 г.

Министър Зарков насрочи конкурс за нотариус в Силистра

Министърът на правосъдието Крум Зарков насрочи конкурс за заемане на нотариус в Силистра и още 51 места за нотариуси в страната, от които 42 – вакантни и 10 новооткрити.

В настоящата заповед министърът мотивира откриването на допълнителните места "с оглед гарантиране на равен достъп на гражданите до нотариални услуги и обезпечаване предоставянето на нотариални услуги на територията на съответния съдебен район, на основание чл. 10, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност във връзка с чл. 71 и чл. 66 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс".

Писменият изпит за конкурса ще се проведе на 9 юли 2023 г., а до устния ще бъдат допуснати кандидатите, получили оценка не по-малко от добър (4).

Министерството на правосъдието оповести публично на 15 ноември 2022 г. проекта на заповед за заемане на вакантните места по съдебни райони и даде едномесечен срок за писмени предложения и възражения относно проекта.

Получените в срока предложения и възражения от нотариуси, организации и граждани са разгледани и обсъдени обстойно. Установено е, че след последния конкурс за нотариуси през 2018 г. част от вакантните места за нотариуси са останали незаети, налице са и вакантни места поради преместване на нотариуси или загубване на правоспособност.

Министерството на правосъдието е изпратило писма до ВКС, Нотариалната камара и СУ "Св. Климент Охридски" за определяне на членове в състава на конкурсната комисия.

Заповедта и заявлението за участие в конкурса можете да намерите тук и тук.

Facebook коментари