Сряда, 29 Ноември 2023 г.

Заглушават GPS сигналите покрай границата на област Силистра

Появи се информация, че в голям блок покрай българското крайбрежие, както и над части от румънското и турското се заглушават GPS сигналите.

Тези области с проблемен сигнал граничат с границата на област Силистра от изток.

Към момента не е известно кой извършва това действие, но в такъв голям мащаб това може да бъде извършено от голяма организация или държава.

Информацията бе съобщена първоначално в Telegram канала на DRM и явно се базира на публикуваното в сайта GPSJam. Той е създаден от Джон Уайзман през юли 2022 и използва данни, предоставени от ADS-B Exchange, за да генерира карти на вероятни GPS смущения въз основа на доклади на въздухоплавателни средства за точността на навигационната им система.

Заглушаването на GPS е сравнително несложна техника, която просто включва създаването на радиочестотен сигнал, достатъчно силен, за да заглуши предаванията от GPS сателитите. Обектът на атаката с GPS заглушаване веднага ще разбере, че нещо не е наред, тъй като системата няма да може да даде резултат за геолокация. Заглушаването на GPS може да бъде извършено както неволно, така и умишлено.

Каквато и да е целта на GPS заглушителя, устройствата не правят разлика, така че обикновено има допълнителни съпътстващи щети. Управлението на въздушното движение, операциите по търсене и спасяване, електрическата мрежа и мобилните телефонни услуги – всички те са уязвими от последствията от GPS заглушаването.

Както се вижда и от графиката, която споделяме с вас, заглушаването на GPS сателитите е предимно в морските територии и обхваща частично (между 2 и 10% влошаване) само областите около на север от Варна. В случай, че сте в този район и имате проблеми в GPS локализацията – най-вероятно причината е именно това.

Facebook коментари