Понеделник, 06 Февруари 2023 г.

Община Главиница прилага последователна политика за обновяване на образователната си инфраструктура

Община Главиница възложи изпълнението на строително-монтажни работи на стойност 130 хиляди лева, които целят цялостно обновяване на дворното пространство на Детска градина "Св. Св. Кирил и Методий" – град Главиница и изграждане на 4 нови детски площадки за игра. По време на строителството ще бъдат изпълнени:

- демонтаж на съществуващите детски съоръжения за игра, които се използват повече от 30 години и не отговарят на изискванията на Наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;
- монтиране на нова 280 метрова ограда;
- доставка на 25 броя нови сертифицирани детски уреди за игра, които ще се монтират в 4-те нови площадки;
- изграждане на пешеходни алеи и полагане на 500 кв. метра цветни тротоарни плочи;
- паркоустройство – премахване на стари и опасни дървета и озеленяване.

С изпълнение на предвидените СМР се цели да бъдат осигурени благоприятни и безопасни условия за игра на 83 деца, които посещават детското заведение и са включени в 4 групи, както и благоустройство на 3200 кв.м. дворно пространство.

С реализирането на тези дейности, детската градина в град Главиница напълно ще бъде обновена, т.к. през последните две години е реализиран и проект, финансиран от ДФ "Земеделие", с който са въведени мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на обекта.

Facebook коментари