Понеделник, 06 Февруари 2023 г.

Идват желаните от силистренските земеделци валежи

Климатичните аномалии в края на декември и началото на януари, с необичайно високи за сезона температури, достигнали на много места в страната до 18-19 градуса, а в някои централни и североизточни райони (Ловеч, Велико Търново, Добрич) до 20 градуса, доведоха до активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви.

Наднормените температури провокираха преждевременно развитие и при част от раноцъфтящите храстовидни и овощни видове (дрян, кайсия, праскова, череша).

През следващите седем дни се очаква промяна в агрометеорологичните условия, значителна през втората половина от периода, се казва в прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ.

В края на първото и началото на второто десетдневие се прогнозира съществено понижение на температурите и в по-голямата част от полските райони ще се доближават до биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури.

Очакваното застудяване в края на периода ще задържа ненавременната вегетация при есенните посеви, ще възпрепятства и нежелателното, преждевременно, развитие при овощните култури, прогнозират експертите.

В края на първото десетдневие на януари при пшеницата ще преобладава фаза 3 лист.

Фаза братене, в която зимните житни култури успешно зимуват, ще се наблюдава при посевите на места в Дунавската равнина (агростанциите: Бъзовец, Новачене, Николаево, Силистра) и в югозападните райони на страната (Сандански).

През седмиата критични минимални температури за зимуващите земеделски култури не се прогнозират.

Очакваните повсеместни, значителни, валежи в края на първото и началото на второто десетдневие ще увеличават влагозапасите в 50 сm и 100 сm почвен слой.

В началото на зимата почвените влагозапаси в 50 cm слой при есенните посеви на места в Южна България (агростанциите Хасково, Сливен, Любимец) бяха ниски за сезона - под 60% от ППВ.

Обичайно в началото на януари, в години без есенно засушаване, почвените влагозапаси в 100 сm слой са с нива близки до ППВ.

Facebook коментари