Понеделник, 06 Февруари 2023 г.

Етнографията на Тутракан между кориците на книга

Излезе от печат книгата "Етнография на Тутракан". Изданието е авторски труд на музейни специалисти от Тутракан, Русе и Силистра, съобщава БНР.

При съставителството на сборника от научни трудове за Тутракан и Тутраканско водеща е концепцията на проф. Николай Ненов за определяне на етнографски общности на основата на сходства и прилики, а не на различия, на каквито залага традиционната ни етнография (например – с какво хърцоите са различни от капанците, с какво балканджиите са различни от гребенците).

Проследени са образите на Добруджа и представите за културно наследство у местните общности, знанието им за места на памет и форми на културен пейзаж, чрез които се търсят формите на културна традиция и начин на живот, проследява се системата за предаване на знание и ценности, които показват уникалното единство между човека и природата.

В книгата се представят етнокултурните процеси през последните 100 години, довели до промяна в нагласите и идентичностите на различните местни групи от хора, обитаващи територията на бившата Тутраканска околия.

Автори на книгата са Петър Бойчев и Величко Атанасов от Тутракан, Десислава Тихолова, Искра Тодорова, Николай Ненов от Русе и Донка Съботинова от Силистра.

Facebook коментари