Сряда, 29 Май 2024 г.

Селскостопанската продукция през 2022 година: Ръст за сметка на цените, но обемите падат

Крайната продукция от отрасъл "Селско стопанство" през 2022 г. възлиза на 12 903,2 млн. лв. Това е ръст от 19,7% в сравнение с предходната година, показва първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство.


Увеличението се дължи на ръст в цените – с 29,7%, докато при обемите се наблюдава спад – с 8,7%, твърдят анализаторите от Националния статистически институт (НСИ).

Растениевъдство

Стойността на растениевъдната продукция е 9 643,4 млн. лв., като увеличението спрямо 2021 г. е с 19,6%. Фактор за това е значителният ръст в цените – с 33,9%, докато при обемите има намаление с 10,7%. Най-ясно изразен е спадът на обема на зърнените култури – с 16,3%, в резултат на по-ниските добиви през 2022 г. в сравнение с 2021 г.

Ръст на цените се наблюдава при всички основни култури. Той е най-висок при пшеница и лимец – 52,3%, ръж – 67,8%, ечемик – 61,5% и царевица за зърно – 40,7%.

Животновъдство

Продукцията, произведена от животновъдството, е 2 405,4 млн. лв., като увеличението за една година е в размер на 22,5%. Причината се крие в ръста на цените с 21,8%, докато обемите са близки до нивата на 2021 г. – плюс едва 0,6%.

Други показатели

Стойността на вложените в селското стопанство през 2022 г. средства за текущо потребление достига 7 226,1 млн. лв. Годишният ръст е 28,8% в резултат на повишените цени – с 31,8%, докато при обемите се наблюдава намаление – с 2,3%.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2022 г., достига 5 677,1 млн. лв. Увеличението спрямо 2021 г. е с 9,9%. Влияние оказват по-високите цени с 27,1%, докато обемите са надолу с 13,5%.

Смесеният индекс на нетния доход по факторни разходи се увеличава с 16,5%, а на нетния опериращ излишък/смесен доход – с 19,0%. Това се дължи на по-високите цени на продукцията в селското стопанство спрямо година по-рано.

Смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2022 г. също е нагоре, като увеличението на годишна база е с 11,4%.

Facebook коментари