Сряда, 29 Май 2024 г.

Хапваме и пътуваме повече от европейците

Домакинствата в страните от Европейския съюз са отделяли 25,0 на сто от разходите си през 2021 г. за покриване на сметките си за "жилище, вода, електричество, природен газ и други горива". Това е намаление с 0,5 процентни пункта в сравнение с 2020 г., сочат най-новите данни на Евростат.

Домакинствата в България са отделяли по-малка част, в сравнение със средното ниво за Евросъюза, от разходите си за "жилище, вода, електричество, природен газ и други горива" (19,1 на сто) през 2021 г.

За "храни и безалкохолни напитки" обаче сме похарчили повече (20,1 на сто) от средното равнище за ЕС (14,3 на сто).

Разходите на българските домакинства за "транспорт" (12,3 на сто) също са били по-високи от средните за Евросъюза (12,1 на сто, с 0,5 процентни пункта повече в сравнение с 2020 г.).

Увеличаването на разходите на домакинствата в ЕС в сектор "транспорт" е свързано с поетапната отмяна на ограничителните мерки срещу разпространението на КОВИД-19 през 2021 г., което повишава мобилността на гражданите на страните от Евросъюза, отбелязва Статистическата служба на ЕС.

Същата тенденция, на повишение, е регистрирана и при разходите на домакинствата от ЕС в секторите "отдих и култура" (8,0 на сто), "хотелиерство и ресторантьорство" (6,6 на сто), "здравеопазване" (4,7 на сто) и "облекло и обувки" ( 4,2 на сто).

Домакинствата в България са отделили за "отдих и култура" 8,1 на сто от разходите си, за "здравеопазване" ( 7,2 на сто), за "хотелиерство и ресторантьорство" ( 5,2 на сто) и за "облекло и обувки" ( 3,5 на сто).

Разходите за образование на домакинствата у нас също са били по-високи ( 1,5 на сто) от средните за ЕС ( 0,9 на сто), сочат данните на Евростат.

Facebook коментари