Понеделник, 06 Февруари 2023 г.

Новата година в Окръжен съд - Силистра започва с ново попълнение

Съдия Люба Стоилкова встъпи в длъжност "заместник на административния ръководител – заместник-председател" на Окръжен съд-Силистра.

На официална церемония пред административния ръководител-председател на Окръжен съд-Силистра Пламен Неделчев, съдия Люба Стоилкова подписа акта за встъпване в длъжност.

Съдия Стоилкова е завършила Софийски университет "Климент Охридски" и има над 26 години юридически стаж в органите на съдебната власт в град Силистра.

Новият магистрат до момента бе съдия в Гражданско отделение и заместник председател на Районен съд-Силистра, с ранг "съдия във Върховен касационен съд и Върховен административен съд".

Съдия Стоилкова е повишена на по-високото ниво в съдебната власт с решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, и от 03 януари ще правораздава в Гражданско отделение на Окръжен съд-Силистра.

Другият "заместник на административния ръководител – заместник-председател" на Окръжен съд-Силистра е наказателният съдия Людмил Хърватев.

Към момента магистратите в Окръжен съд-Силистра вече са девет.

Facebook коментари