Понеделник, 15 Април 2024 г.

Токът за бизнеса в България от днес се продава под 70 лева за мегаватчас

При средна цена от 67,35 лева (без ДДС) за мегаватчас е търгувана електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), сочат данните от търговията в пазарен сегмент "Ден напред" след затварянето на борсата. Сделките са на база ден на доставка 31 декември.

Енергийната борса затвори при средна цена от 106,60 лв. за мегаватчас. Това означава, че токът за бизнеса за утре ще е по-евтин с 36,82 процента в сравнение с цената му с ден на доставка за днес. Цената на електроенергията на едро вчера и днес струваше съответно 184,82 лева и 106,60 лева за мегаватчас.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре e 126,90 лева за мегаватчас. Извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 7,80 лв. за мегаватчас.

Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, при утрешен ден на доставка, е 33 стотинки за мегаватчас, достигната за периода 3:00-4:00 ч., а най-високата е 388,88 лева за мегаватчас - за периода 16:00-17:00 часа.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 70 312,00 мегаватчаса електроенергия, предаде БТА.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" БНЕБ отчита до момента в 60-минутните продукти общ изтъргуван обем от 3 732,80 мегаватчаса. Среднопретеглената дневна цена е 130,98 лева (без ДДС) за мегаватчас. В 15-минутните продукти среднопретеглената цена е 48,67 лева (без ДДС), а общото количество продадена електроенергия е 738,03 мегаватчаса.

БТА припомня, че парламентът прие компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията с актуализацията на държавния бюджет за тази година. Те предвиждат Фонд "Сигурност на електроенергийната система" да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "Ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 250 лева за мегаватчас (MWh) за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г. Не се изплаща компенсация за клиенти с цени под базовата цена от 250 лв./MWh. На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh.

За 2023 г. компенсацията ще бъде за над 200 лева за мегаватчас.

Facebook коментари