Понеделник, 27 Март 2023 г.

Минималната работна заплата ще бъде 780 лв. от догодина

Министерски съвет определи минималната работна заплата от 1 януари 2023 г. да бъде 780 лв. Така тя се увеличава с 9,9% в сравнение със сегашния ѝ размер – 710 лв., а на годишна база увеличението е 20%. Това обяви социалният министър Лазар Лазаров.

"Така се компенсира нарастването на инфлацията през годината. Към този момент тя е 16,9%, а натрупаната инфлация от началото на годината е 15,8%. С увеличението от 20% тези процеси са компенсирани.

По думите му с това увеличение ще се подкрепят работещите в социалните услуги, чиито заплати от тази година се определят като съотношение от минималната работна заплата в зависимост от вида и категория персонал. Ще се подкрепят и ползвателите на механизма "лична помощ", чиито възнаграждения се определят с коефициент спрямо минималната работна заплата, както и тези, които сега взимат минималната работна заплата.

"Важно е да се отбележи, че освен отчитането на инфлационните процеси и възможностите на бюджета да покрие тези разходи, с приемането на този размер може да отчетем, че се създават условия за прилагане на механизъм за определяне на минималната работна заплата от една страна, както и определяне на референтни стойности за адекватност на тази заплата съобразно Директивата за адекватни минимални работни заплати", допълни още той.

"Във всички публични разговори по този въпрос, излъчвани от МТСП и МС, държим да отбележим, че с този проект на постановление ние сме определелили само размера на минималната работна заплата, но това не е опит за транспониране на директивата. Това изисква законодателна инициатива и преглед на всички нормативни актове по темата", каза още той.

Той съобщи, че съвместно със социалните партньори, в началото на 2023 г. ще започне работа по механизъм за определяне на минималната работна заплата и създаване на условия и предпоставки за транспониране на Директивата.

Над 300 млн. лв. от бюджета ще отидат за това увеличение, в зависимост от различни отпускания, заяви още министърът и допълни: "770 лв. беше първоначалното предложение на МС за минималната работна заплата, след това ревизирахме предложението си и сега то е 780 лв."

"Бързото увеличаване на доходите може да доведе до генериране на инфлация при равни други условия. Предложението е на МС е отчело тези процеси и твърдим, че с този размер на минималната работна заплата няма да се генерира съществена инфлация, но пък има компенсираща функция", категоричен е той.

Facebook коментари