Вторник, 07 Февруари 2023 г.

21 млн. лв. внесоха в хазната силистренци за четири месеца

20 946 622 лв. е събрал офисът на НАП в Силистра за първите четири месеца на годината, информираха от там. Това е преизпълнение с 2% на плана за приходите към края на април. За сравнение миналата година от януари до април приходите са 15,4 млн. лв. (5,6 млн. лв. по-малко или с 4,5% по-малко от планираното).
С 8% над планираното върви изпълнението на приходите по централния бюджет. Основната част от тях са данъчните приходи, чийто размер към края на април възлиза на 11,3 млн. лв. За същия период на 2010 г. по това направление в бюджета са постъпили едва 5,6 млн. лв.
С малко над един милион лв. са се увеличили тази година приходите от данъци върху доходите на физическите лица, фирмите са внесли 930 хил. лв. повече в сравнение с 2010 г.
3,55 млн. лв. е изпълнението на данъка върху добавената стойност за четирите месеца от началото на годината, докато за същия период на миналата година тази стойност е била отрицателна.
От глоби и административни наказания в хазната са влезли 42 643 лв., с което годишният план е изпълнен на 93,4%.
Близо 4% неизпълнение бележат засега приходите от социални и здравни осигуровки. Според плана към края на април събраните суми трябва да са в размер на 10,6 млн. лв., но реално платените са 9,5 млн. лв. Най-голямо е изоставането при данък обществено осигуряване – 4,62%, следван от здравно-осигурителните вноски – 3,26%.

Facebook коментари