Вторник, 06 Юни 2023 г.

Много местности от Тутракан до Силистра още носят старобългарски имена

Предаването "Линия Култура" е актуално информационно предаване за културния живот в България по БНТ-2. В него разказаха за книгата, посветена на историята на село Попина, издадена от Илия Равалиев – местен учител, експерт по образование и краевед.

Книгата е едновременно историческа и документална, както и безценно свидетелство за бита и традициите на този край. С автора се срещнаха Ивелина Белчева и операторът Светослав Шаламанов.

Книгата е изключително ценна, защото тя се нарежда сред изданията, които се определят като исторически и документални: защото описва историята на Попина, пречупена през призмата на историята на Добруджа и на България, и представя с коментар важни документи, чиито оригинали се съхраняват в държавните архиви, списъци на загиналите във войните, оригинални снимки от бита и обществения живот на селото. Книгата може да бъде определена още като поетична и песенна, защото в нея авторът е включил песни, стихотворения и пожелания, отнесени към раздела за традициите и обичаите на попинци. Не на последно място книгата е краеведска, защото е посветена на историческото развитие на село Попина.

Много местности от Тутракан до Силистра носят още старобългарски имена, а на времето в селото е стигало до 1815 души население, а сега не живеят повече от 300.

Книгата е реализирана със спомоществователството на проф. д-р Любомир Пенев от БАН, който е потомък на Нетезиловия род в Попина, както и на Христо Николов Христов, потомък на Мокановия род.

Facebook коментари