Събота, 20 Април 2024 г.

Ваканциите до края на учебната година

Сега учениците са във ваканция. Връщат се обратно на 3 януари 2023 година.

Тази ваканция е втората им за годината след есенната, която беше от 29 октомври до 1 ноември. Графикът за учебната година включва още две почивки до лятната ваканция - междусрочна, която е от 1 февруари до 6 февруари, а също и пролетна, започваща от 8 април и продължаваща до 17, включително. Тези в 12 клас обаче ще излязат от 12 април.

Вторият срок започва на 6 февруари. Неучебни са и дните:

19. 05. 2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ);

23. 05. 2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация;

25. 05. 2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности;

13. 06. 2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас;

16. 06. 2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас.

Вторият учебен срок приключва на:

16. 05. 2023 г. – за XII клас (13 учебни седмици)

31. 05. 2023 г. – за І – III клас (14 учебни седмици)

15. 06. 2023 г. – за IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30. 06. 2023 г. – за V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30. 06. 2023 г. – за VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01. 07. – 31. 08. 2023 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас).

Facebook коментари