Вторник, 07 Февруари 2023 г.

От пет фирми четири са нарушители, установи НАП Силистра

Пет търговски обекта в центъра на града провериха вчера следобед инспекторите от НАП Силистра. Щандовете са част от пролетното търговско изложение и са разположени на площада. При четири от общо проверените пет обекта са открити нередности и са съставени актове за установяване на административни нарушения, в частност – на данъчното законодателство. Двама от търговците не са издавали касови бележки за направените продажби, а другите двама не са водили касова книга, като така са избегнали отчитането на оборота и приходите. Всички фирми са били с регистрация извън Силистренска област.
НАП Силистра ще продължи да следи за спазване на разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство през целия период на търговското изложение.

Facebook коментари