Петък, 21 Януари 2022 г.

ГОТОВ Е ВАРИАНТ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА КРЕПОСТНАТА СТЕНА НА ДРЪСТЪР

Готов е вариант на техническият проект за реставрация, консервация и социализация на южната, северната и западната части от разкритата в продължение на 35 години крепостна стена на Средновековен Дръстър. Проектът бе представен и обсъден с членовете на Консултативния съвет по въпросите на туризма, водещи архитекти и историци от Силистра на 19 април.
Техническата визия е разработена на основата на идейното проектно предложение на община Силистра за създаване на туристически атракции, което премина успешно предварителния подбор по оперативната програма "Регионално развитие" през месец януари.
Предстои внасяне на докладна записка в общинския съвет за кандидатстване във втора фаза по ОП "РР", схема "Подкрепа за развитие на туристически атракции" .
Проектът на Силистра за туристически атракции е озаглавен "1900 години Дуросторум-Дръстър-Силистра – цитадела на европейската цивилизация на Долен Дунав". Той предвижда да бъде довършена реставрацията и консервацията на разкритите части от крепостната стена на Средновековен Дръстър и обединяването им в общ атрактивен туристически обект. Част от стена ще бъде възстановена до височина от 3,5 метра. Ще бъде възстановено подовото ниво на двореца на българските владетели от Х в. на брега на река Дунав. Предвижда се също изграждане на летен амфитеатър и експониране на макет на Дръстър. Към тях се планира създаване на прилежаща инфраструктура, включително и велоалея. Сред атракциите, включени в проекта, са аудиовизуална система "1900 години Силистра" и възстановка на царска сватбена церемония. Идеята е взета от битуващата легенда, че цар Симеон Велики си е взел булка от болярски род от Дръстър.
Максимално допустимите суми за проект са до 6 млн. лв., като 15% е съфинансирането от страна на общините. До 1 юни е срокът за подаване на пълния пакет документи. Те трябва да включват техническа документация за реставрация, консервация и ремонтни работи, съгласувана с Националния институт за недвижимо културно наследство. Най-рано през октомври ще стане ясно кои проекти ще получат финансиране.

Facebook коментари