Понеделник, 06 Февруари 2023 г.

Спасиха бедстващ кълвач в Сребърна

От месечния отчет на РИОСВ-Русе става ясно, че през ноември са извършени общо две контролни проверки, от които една планова и една извънредна, без ежедневните проверки в езервата "Сребърна", които през месеца са 30.

Една от проверките е по сигнал за един екземпляр в безпомощно състояние.

С нарочно разпореждане на Директора на РИОСВ-Русе един екземпляр от вида малък пъстър кълвач (Dendrocopos minor) е изпратен за рехабилитация в "Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове" на СНЦ "Зелени Балкани" в гр. Стара Загора.

Facebook коментари