Четвъртък, 29 Февруари 2024 г.

До 31 май продължава извънредната имунизационната кампания срещу полиомиелит (детски паралич) в Силистренска област

Продължава извънредната имунизационната кампания срещу полиомиелит (детски паралич) в Силистренска област.
С един извънреден прием на убита полиомиелитна ваксина се обхващат децата от 13 месечна до 7 годишна възраст, които:
• нямат редовни приеми за възрастта си;
• нямат данни за извършена имунизация;
• нямат личен лекар;
• временно пребивават на територията на областта.
Според информацията събраната от личните лекари и кметските администрации подлежащи по горецитираните показатели са 369 деца. За 64 от тях има данни, че са извън страната или областта. От кметство с. Проф. Иширков е постъпила информация за 4 деца временно пребиваващи, без личен лекар. Според пациентските листи на общопрактикуващите лекари се оказа, че 5% от децата са с изоставащи приеми на полиомиелитна ваксина, според изискванията на имунизациониня календар и достигнатата възраст. Личните лекари ще поканят и имунизират тези деца по време на кампанията.
За периода от 26 април до 16 май 2011г. са извършени 135 приема на убита полиомиелитна ваксина (Imovax polio), което съставлява 44% от реално подлежащите.
През настоящата седмица предстои акция на екипа на РЗИ-Силистра в селата Проф. Иширков, Калугерене, Ножарево и гр. Главиница.
Припомням, че необходимостта от извънредната имунизация е продиктувана от влошилата се епидемична обстановка в някои прикавказки републики и в Русия, където през миналата година бяха регистрирани 476 лабораторно потвърдени случая на полиомиелит, от които 29 смъртни.
През 2011 година 4 страни в света остават ендемични, т.е. на тяхна територия дивия полиомиелитен вирус се разпространява от човек на човек неконтролируемо. Това са Пакистан, Афганистан, Индия и Нигерия.
Последната мащабна кампания срещу полиомиелит в България се проведе през 2005 година, поради заболели от детски паралич деца в Бургаска и Сливенска област, в резултат на внос на див полиомиелитен вирус от Индия.
За нашата страна повишеният риск от разпространение на дивия полиомиелитен вирус е свързан с ниското имунизационно покритие на онези деца, които нямат постоянно местоживеене.
По събраната във връзка с кампанията информация се оказва, че около 15% от децата по пациентска листа живеят извън територията на лекарската практика и не посещават своя лекар за профилактични прегледи и имунизации.

През 2010 година се извърши издирване и имунизиране на деца до 5 годишна възраст с нередовни имунизации срещу полиомиелит и без избран личен лекар. От обработката на регистрите от общините и този от здравната каса, както и издирването на данни за избран личен лекар на територията на друга област в страната се оказа, че децата без избран личен лекар са по-малко от 2%. Предвид поправката в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, влязла в сила от месец април 2010 г. и касаеща удостоверяване на извършените профилактични прегледи и имунизации със служебна бележка от личния лекар, проблема с липсата на избор на личен лекар се реши.

Facebook коментари