Неделя, 25 Февруари 2024 г.

Предвижда се увеличение на таксата за ползване на социалния патронаж в Силистра

Увеличение на таксата за ползване на услугите на Домашния социален патронаж, предлага община Силистра.

Домашен социален патронаж (ДСП) предоставя на територията на Община Силистра комплекс от социални услуги на лица в пенсионна възраст и такива с намалена трудоспособност над 72 %, включващи приготвяне и доставка на храна по домовете, санитарни грижи, помощ в общуването и поддържането на социални контакти, пазаруване, закупуване на лекарства, помощ при работа с институции и др.

За ползването на тези услуги лицата заплащат такса, определена с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в Община Силистра. Към настоящия момент таксата се определя пропорционално на ползваните дни, като стойността на един ден е 3,00 лв.

Според изчисленията на общината издръжката на ден за един потребител през текущата година възлиза средно на 4,15 лв. Разликата в стойността на един храноден и заплащаната от потребителя такса се поема от общинския бюджет, което оказва негативно влияние на ефективността на разпределение на общинските ресурси и противоречи на принципа - разходите да се покриват от приходите.

На последното за годината заседание на Общински съвет - Силистра, което ще се проведе на 22 декемри, се предлага таксата да се увеличи от 3.00 на 4.00 лева.

Facebook коментари