Понеделник, 06 Февруари 2023 г.

Общинският съвет в Силистра с протестна декларация срещу Нидерландия и Австрия

На предстоящото заседание Общински съвет - Силистра, което ще се проведе на 22 декември, първа точка от дневния ред е приемане на декларация.

В нея се казва:

"Общински Съвет - Силистра, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА категорично възразява България и българските граждани да бъдат третирани от конкретни страни членки на ЕС като второстепенни граждани на съюза. Ние, гражданите в пограничните райони, разчитаме на падането на границите със съседните ни държави за да можем да се възползваме от същинската идея заложена в създаването на ЕС - безпрепятствено и неограничено пътуване на хора и стоки в рамките на съюза. Това поредно отлагане на присъединяването на Република България към шенгенското пространство е ярка дискриминация по политически признак и драматично намалява потенциала за търговия и туризъм в целия североизточен край на страната. Ето защо, като протест и реакция към явната несправедливост от наложените ни от страна на Нидерландия и Австрия ограничения, предлагаме и настояваме Народното Събрание на Република България, заедно с Парламента на съседна Румъния да предприемат действия и законови промени свързани с двустранното отваряне на границите между нашите две съседни страни и създаване на зона за безпрепятствено движение на хора и стоки между България и Румъния. Двете приятелски държави са изпълнили всички изисквани наложени от регламентите на ЕС и са готови да се превърнат в един общ пазар основан на равноправност и добри междусъседски отношения. По този начин, България ще демонстрира отношението си към явната дискриминация и лицемерно отношение към една добронамерена, коректна и лоялна страна членка на ЕС, за каквато се считаме."

Докладната се внася от Председателя на Общински съвет - Силистра д-р Мария Димитрова.

Facebook коментари