Неделя, 25 Февруари 2024 г.

Европа ще инвестира над 207 млн. евро в граничните райони на България и Румъния

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A Румъния България 2021-2027. Тя предвижда инвестиции за над 207 млн. евро в пограничните райони на двете държави. Те обхващат 8 области в Северна България (Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра) и 7 окръга в южната част на Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца).

80% от средствата се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, 20% са национално съфинансиране на двете държави. Съществен нов елемент през следващите 7 години е подкрепата за интегрирани мерки за развитие на трансграничната зона с включване на инвестиции в различни допълващи се сектори.

Сред приоритетните проекти на Програмата е изграждането на съвместната част на велосипеден маршрут Eurovelo Route 6. Заложени са и мерки за стимулиране на туристическите и културни дейности, укрепване на местната икономика и осигуряване на устойчива транспортна връзка между дунавските селища.

Ще се финансират проекти и в областта на мобилността и свързаността, опазването на природата и биоразнообразието, превенцията на риска и адаптирането към изменението на климата, образованието, туризма и културата.

Facebook коментари