Събота, 15 Юни 2024 г.

Откритата тази вечер изложба "Сто и двайсет години педагогическо образование в Силистра" проследява историята на образователното дело в града

Откритата тази вечер фотодокументална изложба "Сто и двайсет години педагогическо образование в Силистра" от фондовете на Регионалния исторически музей проследява историята на образователното дело в града.
Изложбата е в рамките на започналите в Силистра прояви за отбелязване на четирийсетата годишнина от създаването на работещия тук филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев" и двайсет и петата годишнина на инженерното образование в крайдунавския град.
Филиалът на Русенския университет е приемник на Педагогическото училище в Силистра, в което са преподавали завършили престижни учебни заведения в чужбина учители.
Училището е играло важна роля в духовния живот на града. Достатъчен е само фактът, че в него се полагат основите на музейното дело.
На 18 ноември 1898 година с на Учителския съвет при Педагогическото училище се взема решение за създаване на музей. На 11 януари 1899 година е утвърден уставът му от тогавашния министър на народното просвещение Иван Вазов и по този начин музеят е узаконен.
Любопитен факт е, че в Педагогическото училище е учил известно време и поетът Цанко Церковски.
Училището е закрито през 1962 година. Няколко години по-късно е създаден Учителски институт, който изгражда база за сегашния филиал на Русенския университет .
Утре ще се състои тържествено събрание за годишнината на филиала.
В юбилейната програма са включени и традиционните майски научни четения.

Facebook коментари