Вторник, 23 Юли 2024 г.

Омбудсманът възрази срещу драстичния скок на водата в Силистренско

"Като защитник правата и интересите на гражданите отправям препоръка - цената на ВиК услугата, предоставяна от ВиК Силистра, а също така и от ВиК Смолян, ВиК Русе, ВиК Ямбол, ВиК Стара Загора, ВиК Плевен, ВиК Варна, ВиК Монтана, ВиК Велико Търново, ВиК Враца, ВиК Търговище, ВиК Пловдив и ВиК Габрово да не бъде повишавана". Това становище изпрати омбудсманът Диана Ковачева в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по повод общественото обсъждане за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г.

Проф. Ковачева бе категорична, че увеличението на цените е в нарушение на принципите, от които следва да се ръководи по закон КЕВР, а именно – осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп до ВиК услуги, защита интересите на потребителите, икономическата обоснованост на цените на водата и отчитане нуждите на потребителите, които поради географски, теренни или други причини се намират в неравнопоставено положение.
Според нея за гражданите става все по-непосилно да погасяват нарастващите сметки за вода в условията на кризи (икономическа, политическа, финансова, постковид) и при огромна инфлация - годишната инфлация за октомври 2022 г. спрямо октомври 2021 г. е 17,6%.

"За съжаление КЕВР не взе предвид изразените аргументи от омбудсмана и увеличи цените на услугите на деветнадесет ВиК оператора. Средното увеличение на комплексната ВиК услуга за 2022 г. спрямо 2021 г. е 36%", подчертава омбудсманът.

Ковачева обръща внимание на факта, че за 13 от 19-те области на страната, чиито ВиК оператори имат одобрени бизнес планове за регулаторен период 2022 г. – 2026 г., цените на ВиК услугите през 2023 г. се увеличават.

Тя обръща внимание на факта, че изпълнението на показателите за качество "общи загуби на вода във водоснабдителните системи", не се вземат предвид от Регулатора при изменението на цената на ВиК услугата за 2023 г.

"Оценявам, че действията на КЕВР са съобразени с нормативните разпоредби, но през годините многократно подчертавах, че загубите на вода по водоснабдителната мрежа са една от основните причини за преминаването към режим на водата в стотици населени места в страната", посочва общественият защитник. Проф. Ковачева допълва още, че от Сравнителния анализ на КЕВР за ВиК сектора за 2021 г., съгласно които за 16 от 19-те ВиК оператора с одобрени бизнес планове за настоящия регулаторен период, оценката на КЕВР за показател "общи загуби на вода" е "пълно неизпълнение".

Тя акцентира и на факта, че през м. април 2021 г. КЕВР приема Указания за регулаторен период 2022 г.– 2026 г., съгласно които, показателят за качество - "общи загуби на вода във водоснабдителната система" е определен от Комисията като показател за ефективност, но той ще се прилага за изменението на цените на ВиК услугата след третата година от регулаторния период и чак през първата година от следващия.

"Дотогава обаче гражданите ще заплащат цена за услуга, която не отговаря на качеството й на предоставяне, което не е справедливо", аргументира се омбудсманът.

В становището си Ковачева обръща внимание и на социалната поносимост на цената на водата за 2023 г. и посочва, че КЕВР не е публикувала данните, използвани за изчисляването й - средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области за 2021 г. от изследване "Наблюдение на домакинските бюджети".

"От Доклада на работната група става ясно, че тези данни са предоставени от Националния статистически институт (НСИ) с условието, при публикуването им да бъдат посочени стойностите на максималната грешка за всяка област. Това е наложително, предвид факта, че тези данни са ненадеждни", допълва общественият защитник.

Подчертава още, че при определяне на социалната поносимост, която играе основна роля за гарантиране възможността на гражданите да погасяват задълженията си за вода, трябва да се ползват доказано надеждни данни.

"Много близки до социалната поносимост са цените на ВиК услугите за 2023 г. на: "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД (цена с ДДС - 5,191 лв., при социална поносимост с ДДС - 5,384 лв.), "ВиК" ООД гр. Силистра (цена с ДДС – 5,284 лв., при социална поносимост с ДДС – 5,545 лв.), "ВиК" АД гр. Ловеч (цена с ДДС – 4,002 лв., при социална поносимост с ДДС – 4,232 лв.), пише омбудсманът с извода, че цената на ВиК услугата за тези дружества реално може да надхвърли прага на социалната поносимост, което е недопустимо.

Facebook коментари