Петък, 03 Февруари 2023 г.

Над 6000 силистренци са всекидневни трудови мигранти

Явлението всекидневна трудова миграция е свързано с икономическото състояние на населените места, местонамирането им и инфраструктурата, както и с наличието и характеристиките на работната сила в тях. Значението на процеса за обществото е голямо, тъй като участието във всекидневните пътувания, за разлика от постоянното преселване, не води до обезлюдяване на населени места или до нарушаване на възрастовата структура на населението.

Всекидневната миграция е наблюдавана изчерпателно за първи път при преброяването през 1975 г. При преброяването през 2021 г. се наблюдава не само ежедневната трудова миграция, а като цяло местонамирането на работното място, включително за лицата, които работят предимно от вкъщи, както и за тези без фиксирано работно място. Това отчитат от Националния статистически институт.

Към 7 септември миналата година статистиката отчита, че работещите в област Силистра са 30377 лица.

839 от тях или 2,8% от отговорилите на въпроса са посочили, че работят предимно от вкъщи.

Без фиксирано работно място са 1420 лица или 4.7%.

Най-висок е абсолютният брой и относителният дял на лицата, които работят в същото населено място, в което живеят – 19555 (64.4%).

До населеното място, в което работят, пътуват 6281 лица, или 20.7%. Заетите, които пътуват извън страната, са 236, или 0.8%.

Facebook коментари