Неделя, 26 Май 2024 г.

Милена Перчемлиева: Регистрираната безработица след края на сезонната заетост е 7,5%

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) през м.октомври в област Силистра е 7,5%. Спадът на годишна база е с 1,0 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през октомври 2022г. е 4,3%. Това каза за Общинско радио-Силистра Милена Перчемлиева, директор на дирекция «Бюро по труда» Силистра.

Регистрираните безработни от област Силистра (в бюрата по труда в Дулово, Силистра и Тутракан) в края на месец октомври са 3428, което е с 458 или с 11,8% по-малко в сравнение с година по-рано, допълни Перчемлиева.

От изнесената информация стана ясно, че по общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 25,3% /394/, следвана от Главиница – 18,3% /611/, Ситово – 15,4% /232/, Алфатар – 14,3% /142/, Дулово – 8,0% /770/, Тутракан – 5,1% /269/ и най-ниско в Силистра – 4,4% /1010/.

През м.октомври 2022 в трите ДБТ в областта са регистрирани нови 432 безработни. Регистрирани са и 28 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите.

През м.октомври броят на започналите работа регистрирани безработни е 304. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 4 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. През м. окотмври най-голям е делът на започналите работа в сектора на търговията – 17,9%. Следват държавното управление – 15,8%, преработващата промишленост – 12,5%, хотелиерството и ресторантьорството-6,1%, образованието – 6,1% и др.

През м.октомври 81,0% от започналите работа са устроени в реалната икономика. Други 59 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места-9 по мерки за заетост, 34 по програми за заетост и 16 по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР).

Заявените работни места на първичния пазар на труда в област Силистра през октомври са 104. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (28,8%). Следват търговията (21,2%), държавното управление (9,6%), образованието (8,7%) и др.
Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: оператори на стационарни машини и съоръжения, работници по производство на храни и облекло, шофьори, чистачи, длъжности за войници, персонал, полагащ грижи за хората, продавачи, машиностроители и други, каза още Милена Перчемлиева.

Facebook коментари