Четвъртък, 02 Февруари 2023 г.

Важни срокове за земеделците през декември

Краят на годината е не само време за равносметки, но и за пълнене на сметки, съобщава агри.бг. От ДФЗ обещаха да няма забавяния на плащания, които в последните дни на 2022 г. са едни от най-важните. Фермерите очакват подпомагане по няколко площни мерки, включително първия транш по СЕПП. Животновъдите пък ще получат своята обвързана подкрепа.

Отделно до края на месеца би трябвало да бъде преведена третата извънредна помощ заради войната в Украйна, както и да бъде направено доплащане на остатъка от втората кризисна помощ, изплатена през септември. Вижте още за какви други срокове да внимавате в оставащите дни до Нова година.

Трета кризисна помощ

До 5 декември се приемат заявления за подпомагане по подмярка 22.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна" от ПРСР. Бюджетът е 64 млн. лв., а ставките вижте ТУК. Обещанието на Фонда е, че парите ще са по сметките до края на годината.

Обвързано подпомагане за животновъди

От началото на декември започват оторизациите по схемите за обвързана подкрепа в сектор "Животновъдство". Преводите по 8-те отделни схеми ще се извършат поетапно – до 20 декември. Доказването на реализирана продукция протече в периода от 5 до 31 октомври. Ставките все още не са определени със заповед на земеделския министър.

СЕПП


От 10 и 20 декември ще бъде разплатена помощта с най-голям бюджет – по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Първият транш от около 650 млн. лв. ще бъде по първоначален слой, който трябва да бъде качен преди това. Окончателното плащане ще бъде в периода между 1 и 10 юни 2023 г.

Необлагодетелствани райони

Между 10 и 20 декември се очакват и субсидиите по мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" (НР1/НР2/НР3). Плащането отново ще бъде извършено по първоначален слой. Доплащането е предвидено за 10-20 май 2023 г.

Плащания по Натура 2000

От 20 до 30 декември е възможно ДФЗ да изплати финансовата подкрепа по мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите". Средствата ще бъдат изчислени по първоначалния слой "Площи допустими за подпомагане", при условие че слоят бъде предоставен на ДФЗ не по-късно от 20 ноември. Окончателното плащане ще се извърши в периода 20-31 май 2023 г.

Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци

От 1 декември производителите на плодове и зеленчуци подават декларация по образец и документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция. Това вече може да се случи и онлайн през СЕУ. Необходимите документи следва да са издадени в периода от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2022 г.

Зимни пръскания

До 12 декември ДФЗ трябва да изплати средствата по схемата "Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период". Стопаните, кандидатствали по схемата, отчитаха дейности до 21 ноември.

Плащания по Пчеларската програма

Пчелари все още чакат своята финансова подкрепа по Националната програма по пчеларство (НПП). Миналата година това се случи на 18 октомври, когато ДФЗ изплати общо 7,5 млн. лв. Заявления за плащане през 2022 г. се приемаха до 15 август.

Срокове за заявяване на пасища по споразумение

Вижте какви са сроковете през декември за заявяване на пасища по споразумение съгласно разпоредбите на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), които важат за календарната 2023 г.

Подмярка 6.1 за млади стопани

До 6 януари 2023 г. е отворен приемът по подмярка 6.1"Стартова помощ за млади земеделски стопани". Бюджетът е в размер на близо 30 млн. лв., като около 49 хил. лв. е помощта, определена за подпомагане на един млад фермер до 40 години.

Подмярка 6.4 за неземеделски дейности

До края на годината се очаква прием и по подмярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности". По нея ще се финансират проекти на земеделски стопани, микропредприятия и занаятчии за инвестиции в неземеделски дейности. Финансирането ще е в размер от 10 000 евро до 400 000 евро.

Facebook коментари