Сряда, 17 Април 2024 г.

Правителството отпуска 300 лева еднократна помощ

Още около 50 000 семейства ще получат по 300 лв. еднократна помощ за отопление.

Правителството прие постановление за одобряване на 15 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

Средствата ще се изплащат от Агенцията за социално подпомагане.

С еднократна помощ държавата ще подпомогне хора от рискови групи, които до момента не са получавали пари за отопление, но се нуждаят от такава подкрепа.

Право на такава помощ ще имат семейства с деца с трайни увреждания, деца без право на наследствена пенсия от починал родител, деца сираци, хора с увреждания, пострадали при пожари, наводнения и други природни бедствия през тази година, както и подпомагани от държавата ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.

Facebook коментари