Петък, 03 Февруари 2023 г.

Студът през декември ще доведе до затихване на вегетационните процеси

През следващите дни средните температури ще са под климатичните норми и под биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. Това се казва в прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ.

Прогнозираното застудяване в края на ноември ще доведе до затихване на вегетационните процеси при зимните житни култури.

Вследствие на продължителното есенно засушаване голяма част от посевите се намират в начален стадий от развитието си.

В края на ноември при пшеницата и ечемика ще се наблюдават фазите: поникване, 1-2-3 ти лист и начало на фаза братене само при малка част от посевите на отделни места в Дунавската равнина (агростанция Новачене).

Очакваните валежи през периода ще повишават нивото на почвените влагозапаси в 50 сm слой.

Падналите валежи в края на второто и началото на третото десетдневие на ноември, за Силистра, подобриха почвените влагозапаси и в по-голямата част от полските райони беше преодолян дефицитът на влага при зимните житни култури.

И през следващия период повишеното съдържание на влага в горните почвени слоеве ще ограничава провеждането на сезонните почвообработки.

По-подходящи условия за засаждане на овошки ще има в началото и в края на периода.

Facebook коментари