Петък, 01 Декември 2023 г.

В Дулово ще правят основен ремонт на спортната зала на градския стадион

На 29 ноември Общински съвет-Дулово трябва да реши дали да приеме актуализацията на списъка за капиталовите разходи за 2022 година.

Кметът на Дулово д-р Юксел Ахмед предложи, а общинските съветници приеха следната актуализация:

Основен ремонт на здравна служба с.Паисиево - 200 000 лв.

Основен ремонт на спортна зала към градски стадион гр.Дулово 164 004 лв.

Изготвяне на инвестиционен проект за обект "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища община Дулово" - 82 896 лв., в т.ч.:
-,,Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Дулово" Общински път SLS1047 Правда- Чернолик;
-,Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Дулово" Общински път SLS2040 Межден-Козяк;
-,,Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Дулово". Общински път SLS1041 Колобър –П. Таслаково.

Facebook коментари