Неделя, 23 Януари 2022 г.

В Силистра се проведе отчетното събрание на силистренската организация на Съюза на земеделските кооперации

Според председателя на Националния съвет на Съюза на земеделските кооперации в България Петър Николов земеделските кооперации в страната, които са над 1980, обработват около 7 милиона декара земя.
За да бъдат конкурентноспособни, те трябва да разполагат с високопроизводителна модерна техника и това е една от главните цели на съюза през тази година, каза Петър Николов.
През миналата година по 324 проекта е осигурена техника за 180 милиона лева. Това е необходимо и възможно, защото от 2007 година вече се работи в нова икономическа среда – интегрирането на аграрния сектор на България в общата селсостопанска политика на Европа, смята Петър Николов.
Вчера той участва в отчетното събрание на силистренската организация на Съюза на земеделските кооперации.
Според отчета над 30 на сто от обработваемата земя в Силистренска област се стопанисват от съществуващите 31 земеделски кооперации. Добивите им са обикновено с 10-15 на сто по-високи от средните за областта.
На събранието за членове на съюза днес бяха приети още две кооперации.
Прието бе и решение за разработване на програма за отбелязване на десет годишнината от създаването на Областния съюз на земеделските кооперации в Силистра.

Facebook коментари