Събота, 15 Юни 2024 г.

Областна администрация Силистра получи официално етикета "Ефективен CAF потребител"

Областна администрация Силистра получи официално етикета "Ефективен CAF потребител".

В края на миналата седмвица (25.11.2022 г.) в град София Институтът по публична администрация проведе конференция за популяризиране на модела CAF в администрацията. Част от събитието беше и официалната церемония по връчване на етикета "Ефективен CAF потребител" по проект "Въвеждане на обща рамка за оценка (CAF) в българската администрация", в който Областна администрация Силистра е една от отличените администрации от цялата страна.

Областният управител на област Силистра инж. Николай Неделчев получи етикета "Ефективен CAF потребител" от Павел Иванов – изпълнителен директор на Института по публична администрация. От своя страна инж. Неделчев му връчи свой "Благодарствен адрес". В него от името на екипа на областната администрация към институцията "Областен управител на област Силистра" се изразява искрена благодарност на ИПА.

В адреса е отразено признанието за усилията, положени от служителите и ръководството в процеса по прилагане на модела CAF, както и за професионализма, съдействието, подкрепата и разбирането от страна на експертите от Национален CAF ресурсен център. Отбелязва се, че полученото внимание е силна мотивация за екипа да продължи да работи в посока на непрекъснатото развитие и усъвършенстване на работата в Областна администрация в Силистра.

През 2015 г. ИПА издаде ръководство с насоки за подкрепа на работещите в публичните администрации в ежедневната им работа по предоставяне на качествени услуги. Хиляди организации в цяла Европа вече са започнали тяхното "пътуване към съвършенство" с модела CAF, който е на основата на цикъла на непрекъснато усъвършенстване "планирай – направи – провери – действай", доказвайки, че той работи успешно.

CAF е особено подходящ инструмент за подобряване на управлението и работата на българските държавни организации. Той е инструмент за управление на качеството, специално създаден за нуждите на публичната администрация от самия публичен сектор. Общ и достъпен, безплатен и лесен е за прилагане от самата публична администрация, тъй като няма необходимост от специални финансови ресурси за неговото внедряване и поддържане. На практика става дума за цялостен инструмент, обхващащ и анализиращ различните аспекти на организационното изпълнение и допринася за постигането на "добро управление" в публичната администрация.

Facebook коментари