Вторник, 05 Декември 2023 г.

95 силистренци не могат да определят кой им е майчения език

Майчиният език е вторият традиционно изучаван при преброяванията етнокултурен признак. Майчиният език е първият език, усвоен у дома в най-ранно детство.

Публикуваните от Националния статистически институт данни за етнокултурните характеристики на населението според последното преброяване, проведено миналата година показват следните данни за майчения език в област Силистра към 7 септември 2021 година.

При население от 97 770 души, в област Силистра 50368 души са заявили, майчения им език е българския, за 37366 е турския и 2166 посочват ромския. 866 посочват "друг", "не мога да определя" са посочили 95 души, 526 не са пожелали да отговорят, а 6383 са с непоказан майчин език.

Facebook коментари