Петък, 03 Февруари 2023 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 28 ноември 2022 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 монтьор, металообработващи машини, средно образование
3 заварчици, средно образование
1 шлосер, средно образование
1 монтажник, средно образование
2 общи работници, основно/ средно образование
1 шлосер-електрозаварчик, средно образование, правоспособност за електрозаварчик;
1 работник, поддръжка на сгради, основно/средно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование, кат. В
6 шофьори, автобус, средно образование;
2 машинни оператори, средно образование/Машиностроене, металообработване и металургия;
3 шивачи, средно образование;
2 корпусници, корабостроене и кораборемонт, средно образование;
1 строителен техник, проектно-технически отдел, средно образование/строителство;
1 механик, промишлено оборудване, средно образование;
1 шивач, средно образование/текстил облекло, обувки и кожи;
3 общи работници строителство на сгради, основно образование;
3 кофражисти, средно образование;
2 рентгенови лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии";
5 медицински лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии";
8 медицински сестри, висше образование "Здравни грижи";
20 лекари, висше образование "Медицина";
5 фелдшери, полувисше образование;
1 продавач-консултант, основно образование;
2 оператори,преса, средно образование;
1 общ работник, средно образование.

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

-За обучение по време на работа
2 общи работници;
1 работник, дезинфектор,

- Осигуряване на заетост
2 организатори, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност;
3 продавач-консултанти;
1 обслужващ, магазин;
2 общи работници;
2 куриера;

Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб", на ОП "Развитие на човешките ресурси"

1 помощник-готвач, средно образование;
1 работник в бар, средно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 шофьор товарен автомобил, средно образование, кат "С"
3 общи работници, основно образование
1 фелдшер, ЦСМП, висше образование "Медицина"
5 лекари, ЦСМП, висше "Медицина"
6 лекари, висше "Медицина"
1 мениджър логистика, висше образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

-За обучение по време на работа
4 сервитьори, средно образование
25 работници поддръжка на пътища, без изисквания за образование

*Работни места разкрити по проект "Заетост за теб", Приоритетна ос 1: "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места" на ОП РЧР 2014 – 2020 г на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 продавач- консултант, средно образование

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия, основно образование;
2 готвачи, средно образование, владеене на Румънски език;
1 медицинска сестра, висше-"здравни грижи";
1 лекар по дентална медицина, висше "Бакалавър", специалност "Стоматология"
5 акушерки, висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра";
3 медицински лаборанти, висше "Бакалавър", специалност "Медицински лаборант";
1 рентгенов лаборант, висше "Бакалавър", специалност "Рентгенов лаборант";
15 медицински сестри, висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Ендокринология и болести на обмяната";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Кардиология";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Пневмология и фтизиатрия;
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Гастроентерология";
2 лекари, висше "Магистър", специалност "Вътрешни болести";
1 фелдшер/лекарски асистент, професионален бакалавър, специалност "Медицина";
6 лекари, висше "Магистър", специалност "Медицина".

Facebook коментари