Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Изложба "120 години Педагогическо образование в Силистра"

Изложба "120 години Педагогическо образование в Силистра" организират на 12 май Русенски университет "Ангел Кънчев", Филиал -Силистра и Регионален исторически музей – Силистра.
Поводът за изложбата е 40-годишнината от създаването на Институт за подготовка на учители в града ни, преобразуван по – късно във Филиал – Силистра към РУ "Ангел Кънчев".
В изложбата ще бъдат показани над 140 снимки и документален материал от историята на образователното дело в Силистра, чийто основи се поставят със създаването на Педагогическото училище в града ни през учебната 1890-91 г. Хиляди са завършили тази педагогическа школа, като в някои години броят на учениците е надхвърлял 400. Много от преподавателите са завършили история и педагогика в университета Йена в Германия. След анексирането на Южна Добруджа Педагогическото училище се превръща в гимназия, която намира подслон в Русе, Свищов и Ловеч. Закрито е през 1962 г., като през годините дава на Добруджа и страната 2500 учители.
На 31 август 1971 година Държавният съвет на НР България издава Указ №305 за откриване на Учителски институт в град Силистра за подготовка на учители за V - VIII клас на общообразователните трудово-политехнически училища със срок на обучение 3 години над средно образование.
Той е един от трите института в България, които имат такъв статут и предмет на дейност (Силистра, Смолян, Кърджали).
За пет години Институтът за подготовка на учители се разраства и се утвърждава като педагогически център, в който през 1976 година се обучават 1050 студенти – в редовна форма на обучение и 374 студенти в задочна форма на обучение.
Преподават 64 щатни и 18 хонорувани преподаватели. През 1986 година Институтът се премества в собствена сграда.
С Министерско постановление № 41 от 16 февруари 2001 г. Педагогическият факултет-Силистра е преобразуван във Филиал-Силистра в структурата на РУ "Ангел Кънчев", а Техническият колеж-Силистра става основно структорно звено на университета.
Откриването на изложбата ще се състои на 12 май 2011 г., от 17.30 ч., в залите на Художествената галерия в града.

Facebook коментари