Събота, 20 Април 2024 г.

Професор Георги Атанасов: Надгробната плоча с епитафия е поръчана от Гай Петрициус Урбанос

Професор Георги Атанасов сподели в социалната мрежа за вчерашното си откритие: "Вчера, 22 ноември, както често се случва при археологическите проучвания, буквално в последния ден на спасителните археологически разкопки в Силистра, по т.нар. Воден цикъл, почти в центъра на канабето /жилищните квартали/ на Дуросторум, нашият екип – проф. д.и.н. Георги Атанасов, докторант Калоян Димов и Денислав Денев, попадна на прелюбопитна находка. Понеже в някои медии в Силистра /без разбира се да искат разрешение или информация от екипа археолози/ има странни коментари, се налагат някои разяснения. В седмата разкрита структура от ІV-V в. по ул. "Дръстър", в рушевините на късноантична сграда , плътно до вътрешното й лице, разкрихме каменен блок 126х86х26 см, на страницата на който в правоъгълно поле разчетохме буквите HАVE , сиреч СКРЪБ. В ъгъла доловихме релефа на скулптиран лъв. – Без съмнение , на фона на други паметници от Дуросторум, ни стана ясно, че сме попаднали на надгробна плоча с епитафия /посветителен надгробен начин/. След като вдигнахме надписа /браво на работниците Наско, Митко и Николай-багериста/, Малчо и Роза го измиха старателно пред фасадата на Археологическия музей, се открои целият му блясък. Великолепно скулптираните лъвове, фланкиращи фронтон с образа на покойника – вероятно от военната аристокрация, защото е в къса туника наметало с фибула. Добре е скулптиран с висок релеф образ с брада и къдрава коса.
С помощта на доц. Доминик Моро /един от участниците в българо-френско-канадскиата археологическа експедиция в близкия град Залдапа и "полубългарин" – женен за българка от Абритус/ и колегата К. Димов работим по дешифрирането на надписа. Засега е ясно че е поръчан от Caius Petricius Urbanus /Гай Петрициус Урбанос/ ветеран от ХІ Клавдиев легион, в памет на неговия баща /изобразен върху фронтона/ , за когото, редом с останалото, скърби много. Специално внимание заслужава името Петрициус, защото досега е регистрирано в един единствен надпис в провинция Норикум в региона на Алпите по горното течение на Дунав и Рейн. Надписът се датира към началото на ІІІ в., - време, през което са характерни прическата и брадата на покойния офицер от легиона. Изработен е от вещ каменоделец в ателие в Дуросторум, защото сходен надгробен надпис със сходна релефна украса на ветерана Юлиус Юлианус е открит в началото на ХХ /след 1940 г. в музея в Кълараш/, а до северната стена на Дуросторум е открита сходна плоча-полуфабрикат – по сходен начин изпълнена /не така изящно като новооткритата/, но върху полето не е нанесена епитафия – явно ателието ги подготвя и ги предлага на нуждаещите се близки на покойниците. Освен високата класа на изпълнение този паметник е ценен и с това, че е почни напълно запазен и вече е акцент в лапидуриума на Археологическия музей на Дуросторум-Дръстър."

Facebook коментари