Понеделник, 15 Април 2024 г.

В силистренското спортно училище казаха НЕ НА ЕТИКЕТИТЕ

На 18.11.2022 г. с учениците от 5,6 и 7 клас на Спортно училище "Дръстър" се проведе мероприятие под мотото "НЕ НА ЕТИКЕТИТЕ" като част от дейностите за реализирана на ПЛАН ЗА ВКЛЮЧВАЩА СРЕДА.

Не е тайна, че етикетите, за съжаление, идват с тежък товар, който е стигма. В резултат на стигмата и очакванията, които възникват при етикетирането, хората около етикетираните понякога се ангажират с дискриминация срещу тези лица.

Друг ефект от очакванията, които възникват, този път в самия индивид, е усещането, че той неизбежно ще оправдае своя етикет, феномен, известен като изпълняващо се пророчество.

Когато лепнете етикет на дете, дори небрежно, на шега или за забавление, то не разбира шегата. Ако този етикет се използва отново и отново, то може да започне да мисли, че е точно това. Този етикет може да доведе до това, че детето да не осъзнае, че може да промени сферата на интересите си, ако иска.

Това може да има много неблагоприятни ефекти по-късно в живота.

Например: Дете, което е етикетирано като "артистично", може да се почувства зле, когато загуби интерес към изкуствата, чувствайки се, че не постига целта си
Детето, което е обозначено като "футболист", може да продължи да се занимава с футбол, само защото чувства, че трябва.

Отрицателният етикет, най-вече когато се дава сериозно и многократно, ще се окаже самоизпълняващо се пророчество.

Проучванията показват, че учениците, обозначени като "надарени", ще имат по-положително представяне в клас, докато тези, обозначени като "ненадарени", могат да се окажат слаби.
Но има и други начини това да бъде самоизпълняващо се пророчество. Нека нарисуваме картина. Дете проявява поведение, което показва склонност да не се подчинява на авторитета.

Етикетирано е като "бунтовник". След години на многократно етикетиране, детето се отказва. Те си мислят: "Добре, ако ще ме наричат бунтар, ще им покажа, че съм "бунтар". Или ще бъдат толкова увлечени от идеята, че са непокорни, че никога няма да се опитат да видят дали могат да бъдат други.
Дори положителни или неутрални етикети могат да имат обратен ефект. Наречете едно дете "спортсмен" достатъчно пъти и то може да не положи никакви усилия в обучението си, защото вярва на етикета си, считайки се за недостатъчно умни.

Когато децата чуват етикетите си отново и отново, особено негативните, те интернализират тези проблеми. Тяхното самочувствие се накърнява и позитивното им мислене може да бъде трайно увредено.

Facebook коментари