Четвъртък, 02 Февруари 2023 г.

Ротари клуб Силистра тестира зрението на ученици от началните класове със средства от благотворителен бал

В ход е новият проект на Ротари клуб Силистра (президент Николай Костов за ротарианската 2022-2023 г.), осъществяван със сборни средства, събрани от проведен преди време благотворителен бал, както и с привлечени по друг ред. Става дума за провеждане на специализирани очни прегледи с деца от I до IV клас от 4 училища в град Силистра, в които има начално образование.

Професионалният ангажимент за реализация на проекта е поет от офталмолога д-р Анна Сапунджиева. Чрез директорите и класните ръководители се осъществява необходимото съгласие от страна на родителите. Търсят се възможности прегледите да стават по възможност по график в медицинските кабинети на училищата.

Подобен масов очен скрининг като първичен преглед се прави за пръв път (по предварителна информация е възможно да участват над 900 деца). Началото на прегледите бе поставено в Основно училище "Отец Паисий". Целта е да бъде извършена ранна диагностика, за да се търсят възможности за преодоляване на евентуални отклонения.

Проектът е предизвикан от тревогата за евентуални проблеми в зрението на децата, предвид двугодишното онлайн-обучение в училищата.

Facebook коментари