Четвъртък, 29 Февруари 2024 г.

В Дулово ще се проведе регионална среща на читалищата от област Силистра

На 16 ноември 2022 г. в град Дулово предстои регионална среща "Разпознаваемост, място и бъдеще на читалищната мрежа", инициатива на РЕКИЦ-Читалища Силистра.

В програмата:

Презентация "Нов програмен период 2021-2027 г." на Областен информационен център Силистра;

"Изграждане и развитие на съвременната библиотечна мрежа в областта, въпроси и отговори" (Светомира Вачева, РБ "Партений Павлович" от гр. Силистра);

Представяне на монографията "Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България" (проф. д-р Венцислав Велев, директор на Дирекция "Нематериално културно наследство");

"Читалищата – състояние и възможности за развитие. Анализ на ресурсите. Ролята на читалищата за устойчиво развитие на местните общности. Актуални проблеми и въпроси" (дискусия).

Facebook коментари