Сряда, 29 Ноември 2023 г.

Отвориха за кандидатстване програмата "Спорт за децата в свободното време" 2023

Спортните клубове имат възможност да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС "Спорт за децата в свободното време" за организиране и провеждане на спортни занимания за деца през 2023 г., съобщават от Община Силистра.

Министърът на младежта и спорта утвърди със Заповед № РД-09-897/04.11.2022 г. програма на ММС "Спорт за децата в свободното време" за 2023 г.
Основна цел на Програмата е създаване на условия и възможности за практикуване на спорт от деца в свободното им време с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие.

Предоставя се възможност на спортните клубове и техните треньори да провеждат за период от 6 месеца безплатни спортни занимания по предпочитан от децата спорт 2 или 3 пъти седмично, както и за селекция на талантливи деца.

Размерът на средствата за финансово подпомагане на проект на спортен клуб по Програмата е увеличен от 10 000 на 18 000 лв. През 2023 година спортните клубове ще получат повече средства за възнаграждения на треньорските кадри и за ползване на спортна база.

В тази връзка всички образци на документи за кандидатстване и за отчитане по Програмата са със съществени промени.

Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата е 17:30 ч. на 1-ви декември 2022 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща.
Образците на документи за кандидатстване и отчитане за 2023 г. са публикувани на Интернет страницата на ММС, секция "Програми", програма "Спорт за децата в свободното време" 2023 г.

За информация на телефон 086 816 239.

Facebook коментари