Неделя, 05 Декември 2021 г.

Правителството осигури 70 млн. лв. доплащания за тютюна

Правителството прие на вчерашното си заседание постановление за осигуряване на средства в размер до 70 000 000 лв. за национално доплащане за тютюн за 2010 г. чрез Държавен фонд "Земеделие". Сумата ще бъде предоставена от средствата за национални доплащания, а при недостиг - като разход по Закона за държавния бюджет за 2011 г. Това съобщи пресслужбата на кабинета. Съгласно решението министърът на земеделието и храните ще определи със заповед разпределението на тази сума по сортови групи тютюн. България има дългогодишни традиции при отглеждането на тютюн и неговото значение за развитието на определени региони на страната е многоаспектно - социално, демографско и екологично, се посочва в съобщението. Затова в първите години след присъединяването към Европейския съюз България се възползва от предоставената в Договора за присъединяване възможност за предоставяне на държавна помощ на производителите на суров тютюн през периода 2007-2009 г., която се счита за съществуваща помощ. Схемата за подпомагане на производителите на суров тютюн се приложи въз основа на действащото в България, преди присъединяването й към Съюза законодателство. Европейското законодателство не допуска предоставяне на държавна помощ под формата на премия за тютюн, затова след изтичане на тригодишния гратисен период за прилагане на съществуващата държавна помощ единствената възможност за предоставяне на подпомагане беше да се разработи схема за национални доплащания към директните плащания, която да получи одобрение от Европейската комисия. В съответствие с политиката за подпомагане на тютюнопроизводството в Европейския съюз помощта не се обвързва с произведено количество. Европейската политика в тази сфера има за цел не да се увеличава производството, а да се подпомагат доходите на земеделските стопани. С Решение от 6 май 2010 г. за разрешаване на отпускането на допълнителни национални директни плащания в България за 2010 г. Европейската комисия разреши на България да приложи следната схема за национално доплащане за тютюн. Схема (необвързана с производството) - тютюн: подпомагането с национални доплащания към директните плащания ще се предоставя въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи през референтен период 2007-2009 г. Подпомагане ще бъде предоставяно на производителите, които са отглеждали тютюн през която и да е година от определения референтен период и продължават да упражняват земеделска дейност. В случай че производителят не е отглеждал тютюн и през трите години от референтния период, подпомагането ще се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн в рамките на референтния период. Размерът на помощта ще се определя на килограм изкупен тютюн по сортови групи през референтния период.
Активната позиция на народния представител на ГЕРБ от Силистра Стефан Господинов при промяна Закона за тютюна и тютюневите изделия, постоянните му срещи с тютюнопроизводители и представители на Асоциация им, бяха част от усилията довели до вчерашното решение на Министерски съвет. Последната такава среща се състоя на 1 май в Дулово, където депутата заедно заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров отговаряха на въпроси на местните тютюнопроизводители и ги информираха за очакваното решение на Министерски съвет за национално доплащане за тютюн за 2010 г., което стана факт през вчерашния ден.

Използвано е видео на Нова телевизия

Facebook коментари