Четвъртък, 29 Октомври 2020 г.

Състоянието на престъпността за първите четири месеца на годината на територията на област Силистра

От ОДМВР – Силистра съобщиха за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на област Силистра, за периода 01.01. - 30.04.2011 г.:

КРИМИНАЛНА ПРЕСТЪПНОСТ

Към 30.04.02.2011 г. броят на заявителския материал е увеличен на 505 срещу 496 за същия период на миналата година. Регистрираните престъпления са 418.
Общият процент на разкриваемост е 42,27%. Разкрити са и 102 престъпления от предходни периоди, които не са отразени в общия процент разкриваемост.
През периода са регистрирани 13 престъпления срещу личността – 2 убийства (разкрити), 7 телесни повреди, 1 блудство и др.
Регистрираните престъпления срещу собствеността са 242, от които 210 кражби, 2 грабежа и др.
По видове регистрираните кражби са: 5 джебчийски; 46 взломни; 57 домови; 35 от магазини; 34 на селскостопанска продукция и животни; 2 на части и вещи от МПС и др.

Общоопасните престъпления, регистрирани през периода, са 113 - 9 палежа, 88 престъпления по транспорта, 4 посегателства на МПС, 5 престъпления, свързани с наркотици и др.

ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Към 30.04.2011 г. от общо 505 заявителски материала, в срок на проверка са 21 предварителни проверки и 180 досъдебни производства.
Останалите 304 материала са изпратени по компетентност в прокуратурата. От тях 85 са приключени предварителни проверки, а 219 – досъдебни производства.
Предварителните проверки са приключени с мнение за: за образуване срещу известен извършител - 0; за образуване срещу неизвестен извършител - 0; за прекратяване – 53, от които 33 с административна санкция; други – 12; други приключили - 20.
С мнение за обвинение са приключени 71 досъдебни производства, 27 бързи производства и 7 незабавни производства; възложени от прокурор за отделни процесуални действия – 1; за прекратяване – 53; за спиране – 60.

ИКОНОМИЧЕСКА ПРЕСТЪПНОСТ

От общо 89 заявителски материала, регистрираните икономически престъпления са 50. От тях са разкрити 18 и други 34 от минал период. Щетите от регистрираните икономически престъпления са 2 217 235 лв.
Регистрирани са 5 престъпления против собствеността; против стопанството – 24; в държавните и общинските организации – 3, документни престъпления – 17, и др.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

През периода в Силистренска област са регистрирани 122 ПТП с 2 загинали и 25 ранени граждани. За същия период на 2010 г. автопроизшествията са били 164, с 2 загинали и 19 ранени.
Основните причини за регистрираните ПТП са: несъобразена скорост – 45 ПТП с 2 загинали и 11 ранени; употреба на алкохол - 10 ПТП с 2 ранени; отнемане на предимство – 24 ПТП с 4 ранени; неправилно движение на заден ход – 10 ПТП с 2 ранени.
Установените нарушения от служителите на "Пътен контрол" са 5417, съставените актове – 1116, глобите с фиш – 2134.

КОНТРОЛ НАД ОБЩООПАСНИТЕ СРЕДСТВА

Към 30.04.2011 г. са съставени 13 акта за нарушения по ЗКВВООБ /Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите/ и Правилника за неговото приложение. Иззети са 2 гладкоцевни пушки и 15 патрона, притежавани незаконно.
Поради извършени престъпления от общ характер са отнети разрешенията за носене на огнестрелно оръжие на 5 лица и оръжието им е иззето.

Facebook коментари