Понеделник, 04 Март 2024 г.

В очакване на новите ренти в Силистренско: Да си припомним какви бяха те през 2020 и 2021 година

Преди да започне изплащането на рентите за 2022-а, нека си припомним какви бяха те в област Силистра последните две години.

През 2020 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви бе в община Главиница - 77 лева. След нея са общините Ситово - 74 лв., Тутракан - 70 лв., Дулово - 68 лв., Силистра - 67 лв. Най-ниска е цената на рентата на ниви в общините Кайнарджа и Алфгатар, съответно 65 лв. и 60 лв. на декар.

През 2021 година тези цени на земята предизвика в собствениците на земя и искане за по-висока рента и това не закъсня и тя при нашите кооперации вече варираше от 80 до 115 лв./дка.

Какви ренти изплатиха силистренските кооперации за 2021г.:

1.ЗКПУ"Сноп"с.Господиново - 80 лв/дка
2.ЗК"Дунавец"с.Дунавец - 90 лв/дка
3.ЗК"Лазур-94"гр.Главиница - 90 лв/дка
4.ЗК"Светлина"с.В.Левски - 90 лв/дка
5.ЗК"Мир-93"с.Добротица - 90 лв/дка
6.ЗК"Прогрес"с.Варненци - 90 лв/дка
7.ЗКПУ"Триумф"гр.Главиница - 90 лв/дка
8.ЗК"Айват-93"с.Звенимир - 90 лв/дка
9.ЗК"Единство"гр.Алфатар - 90 лв/дка
10.ЗК"Напредък"гр.Алфатар - 90 лв/дка
11.ЗК"Добруджа-94"с.Богданци -100 лв/дка
12.ЗК"Косара"с.Косара - 100 лв/дка
13.ЗК"Мотор-93"с.Бабук - 100 лв/дка
14.ЗК"Нива-93"с.Проф.Иширково - 100 лв/дка
15.ЗК"Казимир"с.Казимир - 100 лв/дка
16.ЗК"Златно зърно"с.Калипетрово - 100 лв/дка
17.ЗК"Съгласие"с.Срацимир - 100 лв/дка
18.ЗК"Изгрев-92"с.Белица - 100 лв/дка
19.ЗК"Христо Ботев"гр.Тутракан - 100 лв/дка
20.ЗК"Царев дол"с.Търновци - 100 лв/дка
21.ЗК"16 декември"с.Гарван - 100 лв/дка
22.ЗК"М.Ценович"с.М.Ценович - 100 лв/дка
23.ЗПК"Сребърна"с.Сребърна - 100 лв/дка
24.ЗК"Земя"с.Сокол - 110 лв/дка
25.ЗК"Сокол-92"с.Сокол - 110 лв/дка
26.ЗК"Дунав-93"с.М.Преславец - 110 лв/дка
27.ЗКПУ"Детелина"гр.Дулово - 110 лв/дка
28.ЗК"Атила Зафиров"с.Зафирово - 115 лв/дка

Facebook коментари