Събота, 20 Април 2024 г.

Мая Димитрова: Приемаме до 14 ноември заявления за еднократна подкрепа за отопление, а до края на годината раздаваме ваучери за храна на украинците

С цел компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците се отпуска допълнителна еднократна финансова подкрепа за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 година. Това съобщи за Общинско радио-Силистра Мая Димитрова, директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане"-Силистра.

"Заявления-декларации ще се приемат от 1 до 14 ноември 2022 г. включително в дирекциите "Социално подпомагане" (ДСП) по настоящ адрес: лично, като се представя лична карта за справка, чрез лицензиран пощенски оператор (заявлението следва да е в оригинал) или на служебната електронна поща на съответната ДСП по настоящ адрес", допълни Димитрова.

Образец на заявление-декларация може да се получи от ДСП на място или да се изтегли от сайта на Агенцията за социално подпомагане.
Към заявлението-декларация се прилагат документи, удостоверяващи доход от: трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения; извършване на услуги с личен труд; дейности в областта на селското, горското и водното стопанство; стипендии; други доходи. При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.

Право на допълнителната финансова подкрепа за отопление имат: лица и семейства, които не са подавали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление в периода от 01.07.2022 г. до 31.10.2022 г., както и такива, които вече са подавали документи и са получили отказ, тъй като средномесечният им доход е надвишил границата за достъп със сума под или равна на 40 лв. или тъй като отказът се дължи на непълна шестмесечна регистрация в дирекциите "Бюро по труда" и при положение, че към 01.11.2022 г. продължават да са регистрирани. Не е нужно получилите отказ за целева помощ за отопление лица да подават ново заявление. Еднократната финансова подкрепа ще им бъде предоставена служебно.

Финансовата подкрепа за отопление е в размер на 400 лв. и ще бъде изплатена еднократно през месец декември 2022 г.

От 1 ноември 2022 г. Агенцията за социално подпомагане чрез дирекциите "Социално подпомагане" стартира процедурата по предоставяне на ваучери на лица, разселени от Украйна, като дейност по проект BG05FMOP001-6.001 – "Предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна", посочи Димитрова. Проектът се реализира чрез Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане 2014 – 2020 г., съфинансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

Ваучерите на стойност 100 лв. са предназначени за всички лица от миграционния поток, на които е предоставен статут на временна закрила, удостоверена с Регистрационна карта на чужденец, в т.ч. и на децата, и ще могат да бъдат реализирани в търговската мрежа на територията на цялата страна в продължение на два месеца от датата на издаването на ваучера, като срещу тях ще могат да бъдат получени храни и стоки от първа необходимост (храна, дрехи, учебни принадлежности и пособия, хигиенни материали и др.).

В териториалните поделения е създадена необходимата организация за оптималната реализация на този процес, който ще продължи до 31 декември 2022 г. Създадени са екипи, които приоритетно да обслужват нуждаещите се лица.

Подробна информация на български и украински език може да бъде намерена на сайта на Агенцията за социално подпомагане през пряк вход "Информация за украинци" в рубриката "Помощи за чужденци", в т.ч. и информация, предназначена за търговците, с помощта на които ще бъде реализирана подкрепата.

Facebook коментари