Неделя, 25 Февруари 2024 г.

Енергото е готово за зимата в Силистренско

Електроразпределение Север осъществи необходимите технически и организационни мероприятия и дейности, насочени към сигурна и безаварийна работа на съоръженията през есенно-зимния период в област Силистра, съобщават "ЕНЕРГО-ПРО".

Подготовката на мрежата за работа при зимни условия включи инспекция и обслужване на трафопостове, рехабилитация на съоръжения, подмяна на стълбове, изолатори, положени кабели, извършени просеки в близост до въздушни проводници. Осигурен е необходимият оперативен и авариен резерв от основни видове материали и съоръжения в складовете на дружеството и в регионалните центрове.

Направените от ЕРП Север инвестиции през тази година до края на месец август са в размер на 28,5 млн. лева, с което се постигна намаляване на технологичните разходи, подобряване на работата на електроразпределителната мрежа, както и повишаване на качеството на снабдяване с електрическа енергия на клиентите на дружеството. За ремонтни дейности през същия период ЕРП Север е вложило 4,4 млн. лева, което се прави с цел сигурно и непрекъснато електрозахранване, превантивно недопускане на бъдещи аварии и повишаване нивото на безопасност при работа.

За отстраняване на аварии по електроразпределителната мрежа електроразпределителното дружество разполага с 398 екипа. Пряко ангажирани в отстраняването на аварии в извънработно време са служителите на домашно дежурство. 61 дежурни екипи са позиционирани във всички областни и общински центрове на територията на компанията. Така времето за реакция в извънработно време, включително в почивни и празнични дни, е намалено максимално. За локализиране и отстраняване на аварии в подстанциите и възловите станции на разположение са още 56 служители на ЕРП Север. При кризисни ситуации има възможност да се прегрупират и пренасочат технически екипи и техника към засегнатите райони.

Електроразпределение Север управлява и поддържа електроразпределителна мрежа с обща дължина 42 626 км на територия от 30 000 кв. км и обхваща 9 административни области в Североизточна България – Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.

Facebook коментари