Понеделник, 30 Януари 2023 г.

Инж. Данчо Димитров: От началото на годината са извършени 680 проверки в Силистренско

На 03.11.2022 г., служителите на Инспекцията по труда - една от най-старите институции в България, отбелязват своя професионален празник.

Създадена с Указ на княз Фердинанд на 3 ноември 1907 г. за "протекция на работниците", вече 115 години институцията не само е запазила своите първоначални функции, но постоянно ѝ се вменяват нови с цел гарантиране в най-висока степен прилагането на трудовото законодателство в България. Това съобщи за медиите инж. Данчо Димитров, директор дирекция "Инспекция по труда"-Силистра.

В петък в парка срещу ОМВ, служителите на Инспекцията по труда засадиха 10 дръвчета по случай сто и петнайсетата годишнина от създаването на институцията.

"Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" осъществява контрол по спазване на трудовото законодателство във всички икономически дейности. Упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, с трудовата мобилност и трудовата миграция, с насърчаването на заетостта, включително и заетостта на хората с увреждания, както и по десетки други нормативни актове", каза инж.Димитров.

"В периода от началото на тази година до настоящия момент инспекторите от Дирекция "Инспекция по труда" Силистра са извършили общо 680 проверки за спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. От тях 39 бр. са извършените проверки във връзка с постъпили сигнали на граждани за нарушения на трудовото законодателство. Констатираните нарушения са 3600 бр., от които 1900 бр. (52,8%) са на разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. 1693 от нарушенията са свързани с възникването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения", допълни Димитров.

За констатираните нарушения спрямо работодателите са приложени 3535 принудителни административни мерки, като са отправени задължителни за изпълнение предписания. Съставени са 161 Акта за установяване на административно нарушение, от които около 12% от тях за работа на лица без сключен трудов договор. Потърсена е административнонаказателна отговорност от работодатели и физически лица, при което са издадени 154 Наказателни постановления.

От началото на годината в Дирекция "Инспекция по труда" Силистра са регистрирани 12 963 бр. еднодневни трудови договори. Договорите се регистрират и онлайн, след като благодарение на проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, беше надграден програмният продукт за предоставянето им https://ednodnevni.gli.government.bg/ipsts. С надграждането на софтуера ИА ГИТ облекчи администрирането на дейностите по сключването на еднодневни трудови договори. По проекта са назначени и помощник-инспектори, които при заявка могат да представят на земеделските стопани функционалностите на системата.

Facebook коментари