Събота, 20 Април 2024 г.

В Силистра преминават от дърва на ток

Според търговците на дърва в региона на област Силистра, хората се насочват към отопление с електричество, показва анализ на БТА.

Фирмите, които търгуват с отоплителни материали, избягват да дават конкретна информация за цените. Най-общо те обявяват 320 лева за дърва и около 1000 лева за пелети. Основното, което съобщават търгуващите с дърва, е липсата на работници, което оскъпява дървата за огрев. Информацията от търгуващите с дърва и въглища не дава представа за нуждите на хората. Но за това може да се съди, макар и непряко, от информацията на Регионалната дирекция за социално подпомагане.

Подадените в областта заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2022/2023 г. са общо 7 628 броя, към края на октомври. Издадените до момента заповеди за отпускане на целевата помощ са общо 5 718. За предишния отоплителен сезон - 2021/2022 г., подадените заявления-декларации са били 7 508, като помощта са получили 5 556 лица и семейства. Алтернативата за отопление с газ се осъществява от "Ситигаз България" ЕАД. Засега така се отопляват около 20 обществени сгради в Силистренската община – детски градини и ясли, учебни заведения, едно социално заведение, административната сграда на общината. По данни от дружеството в Община Силистра е изградена газоразпределителна мрежа с обща дължина над 50 километра на територията на гр. Силистра, като ежегодно дружеството разширява мрежата си и достига до нови потребители. Присъединени са над 1000 обекта в града, в това число за битови, комунални и промишлени цели. Към момента няма изградена мрежа в други населени места в областта, показва справка от дружеството.

Facebook коментари