Неделя, 26 Март 2023 г.

Пеликаните в «Сребърна" вече имат поколение

Къдроглавите пеликани в резервата «Сребърна» вече са излюполи свои малки, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.
Новите обитатели на резервата още не са преброени, за да не се нарушава равновесието в пеликанската колония. Голяма част от регистрираните около 70 «брачни» двойки са се заселили в старото гнездилище в резервата.Има гнезда и върху изградената нова платформа. Отделни двойки гнездят и на други места в резервата. През миналата година бяха излюпени 115 млади пеликани.
Обстановката в «Сребърна" е спокойна.Нивото на водата в езерото е около три метра.

Facebook коментари