Вторник, 07 Февруари 2023 г.

Силистренският музей обменя добри практики с колеги в Балчик

Представители на Регионалния исторически музей в Силистра участват в XVI издание на Национална среща "Добри практики". Тя се провежда тази година в Държавен културен институт "Двореца" в Балчик.

Темата е "Музеят днес – предизвикателствата на пандемията и нови перспективи за развитие" и подзаглавие "Културно наследство по време на криза – работа на културните институти в условия на поредица от кризи (пандемия, военен конфликт, политическа, икономическа и енергийна криза)". Форумът се провежда съвместно с Министерство на културата в периода 25 – 28 октомври 2022г. По време на срещата ще бъдатпредставени общо 19 доклада от над 10 културни институции –национални, регионални и градски музеи, както и експерти от висши учебни заведения и други публични институции. Конференцията бе открита официално вчера.

Първият доклад е на доц. д-р Мая Иванова от Висше училище по мениджмънт – Варна, по темата "Музеят – от храм към динамично социално развитие". Сред следващите доклади са такива, свързани с практиките на музей Етър в опазване на авторското право, представени от директора на габровския музей на открито проф. д-р Светла Димитрова. Д-р Валентина Задгорска ще коментира работата на Национален исторически музей по време на пандемията COVID -19.

В четвъртък програмата на конференцията включва 14 доклада, като денят ще започне с прожекция на филма "Добруджанска епопея" от 9,30 часа в Каменна зала. Радостина Енчева - директор, ще коментира предизвикателствата на COVID -19 и отражението им върху работата на Исторически музей – Балчик – нови перспективи на развитие.

Министерство на отбраната, главен експерт Радослав Симеонов, ще говори за щетите, нанесени от румънската власт преди оттеглянето и от Южна Добруджа през 1940 г. А специалистите от РИМ – Силистра ще поставят правните и финансови аспекти на прилагането на Конвенцията за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт.

Гостите от представените градовете София, Силистра, Карлово, Шумен, Варна, Русе, Благоевград, Смолян, Пловдив, Средец, Габрово ще разгледат в последния ден Исторически музей - Балчик и обектите към него: Художествена галерия, Храма на Кибела, Взаимното училище, Текето в Оброчище.

Facebook коментари