Вторник, 28 Май 2024 г.

Настоятелството на силистренско училище спечели проект от инициатива "Ти и Lidl за по-добър живот"

В тазгодишното юбилейно пето издание на най-голямата си социално отговорна инициатива – "Ти и Lidl за по-добър живот", Лидл България ще подкрепи 23 нови забележителни граждански проекта. Събраният фонд от 200 000 лева ще бъде разпределен към одобрените проекти, като всеки от тях ще получи финансиране до 10 000 лева и трябва да бъде изпълнен в рамките на 12 месеца. Гражданските организации, които ще ги реализират отново са от общо 14 населени места.

В Силистра проектът "Дигиталният кът - любимо място за учене и творчество" на Сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство при ОУ "Отец Паисий" е един от спечелите проекти, който е на стойност 8 974 лв, съобщиха за КВОРУМ от Лидл България.

Проектът предвижда се дигиталният кът да бъде изграден във фоайето и коридора на втория етаж на ОУ "Отец Паисий" - гр. Силистра, с възможност за използване от всички ученици, учители и гости, както по време на учебните часове, така и през междучасията. Участие в открити занятия ще вземат и деца от детските градини на територията на община Силистра. Дигиталният кът ще се превърне в сборно пространство за креативно мислене, работа в екип, комуникация и критично мислене. Той ще се използва за бинарни уроци по роботика и английски език, както и визуално програмиране в часовете по допълнителна подготовка. Ще бъдат организирани гъвкави зони с леки и преместваеми мебели за практическа работа, дискусии и презентаци.

Facebook коментари