Сряда, 19 Юни 2024 г.

В Силистра се проведе информационна среща по повод новата програма за енергийна ефективност

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I", Община Силистра проведе вчера информационна среща за всички заинтересовани страни - собственици на многофамилни жилищни сгради и председатели на сдружения на собствениците на в киносалона на Общинска администрация Силистра.

На срещата бяха представени условията за кандидатстване, допустими дейности и критерии за подбор.
"Първите стъпки, които кандидатите трябва да изпълнят са създаване на сдружение на собствениците съгласно Закона за управление на етажната собственост. Да се изготвят обследвания енергийна ефективност и за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и технически паспорт. Сградите след изпълнение на енергоспестяващите мерки следва да постигнат клас на енергопотребление "В" или по-висок и минимум 30% спестяване на първична енергия. За целта се предвижда възможността за финансиране на подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, подове, изграждане на системи за оползотворяванена енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако са посочени в енергийното обследване. Това каза за медиите зам.кметът "Финанси" в Община Силистра Мирослав Тодоров.

Предложеният проект на Насоки за кандидатстване, пакет Документи за кандидатстване и пакет Документи за информация са достъпни в ИСУН, в секция "Процедури за обществено обсъждане" на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/dbc86350-cccd414a-a175-a1d440952525.

Образци на необходимите документи за създаване и регистрация на Сдружения на собствениците са достъпни на следния интернет адрес: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9563

Facebook коментари