Вторник, 28 Март 2023 г.

Такситата в Силистра искат повишаване на тарифите

В Община Силистра е постъпило предложение от председателя на Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи в Република България – клон Силистра, с предложение за актуализация на максималните цени за един километър пробег по съответната тарифа, разбра КВОРУМ от проекта на докладната записка в дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет - Силистра:

Дневна тарифа за един километър пробег – максимална цена – 1,20 лв (стара 1,10 лв.);

Нощна тарифа за един километър пробег – максимална цена – 1,30 лв (стара 1,20 лв.).

Искат се и нови първоначални такси:

При работа на електронния таксиметров апарат по дневна тарифа – 1,98 лв. (стара от 0,90 до 1,00 лв);

При работа на електронния таксиметров апарат по нощна тарифа – 2,20 лв. (стара от 0,90 до 1,00 лв).

Цена за престой за една минута остава непроменена– минимална – 0,20 лв. (нула лева, двадесет стотинки); максимална – 0,25 лв. (нула лева, двадесет и пет стотинки).

При формиране на предложението за увеличение на максималните цени за един километър пробег по съответната тарифа, браншовата камара е взела предвид становищата на големите превозвачи в таксиметровия бранш на територията на община Силистра, базирани на повишените цени и разходи за гориво, амортизация, заплати, подмяна на автомобилния парк, застраховки, както и други преки и административни разходи.

Предстои на на 27.10.2022 г. Общински съвет -Силистра да гласува новите цени за таксиметровите превози.

Facebook коментари